เราเคารพสิทธิส่วนตัวของคุณ

บริษัท พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเปิดเผยกับเรา

  • เว็บไซต์ Webmasterbangkok.com ดำเนินการโดยบริษัท พิกเซล อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ตลอดจน พนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสู่ภายนอก
  • เว็บไซต์ Webmasterbangkok.com ดำเนินการโดยบริษัท พิกเซล อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด จะไม่นำ ข้อมูลในเว็บไซต์ท่านไปใช้ในการเผยแพร่ หรือกระทำการใดๆทั้งสิ้น
  • เว็บไซต์ Webmasterbangkok.com ดำเนินการโดยบริษัท พิกเซล อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลบริษัทและรวมไปถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้นำมาฝากไว้กับ Webmasterbangkok.com ซึ่งรวมไปถึง Webmasterbangkok.com จะไม่ทำการเข้าถึงข้อมูลโดยมีเจตนาที่จะคัดลอก เพื่อนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ