จดโดเมน: ซื้อโดเมน | ต่ออายุโดเมน | โอนย้ายโดเมน

โดเมน คือชื่อเว็บไซต์ เช่น www.yourwebsitename.com ซึ่งต้องมีชื่อไม่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่นที่จดทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว การเลือกชื่อโดเมนนั้นมีความสำคัญมาก เพื่อให้เป็นที่จดจำง่ายสำหรับคนทั่วไป จดโดเมน ก่อนอื่นคุณต้องทำการเช็คชื่อโดเมนที่ต้องการนั้นก่อน ว่าชื่อนั้นยังว่างอยู่หรือไม่

ทำไมต้องเลือกจดโดเมนกับเรา?

 • คุณเป็นเจ้าของโดเมน 100%
 • สามารถจัดการโดเมนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดเมนได้เองตลอดเวลา ผ่านระบบจัดการของเรา
 • ฟรี WHOIS Privacy Service ให้คุณสามารถเลือกที่จะปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลใน WHOIS ได้
 • ฟรี Name Protection and Transfer Protection service โดยเลือกที่จะ lock / unlock โดเมนของคุณ เพื่อป้องกันการ Hijack และการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงโดเมนโดยผู้ไม่หวังดี
 • ฟรี Domain Forwarding เพื่อส่งต่อโดเมนไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว
 • ฟรี Email Forwarding เพื่อส่งต่ออีเมล์ไปยังอีเมล์ที่มีอยู่แล้ว
นามสกุล ราคาต่อปี

(บาท)

รายละเอียด
ภาษาไทย.com 500 ธุรกิจทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว
ภาษาไทย.net 500 องค์กรที่มีเครือข่ายหรือเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค
.com 500 ธุรกิจทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว
.net 500 องค์กรที่มีเครือข่ายหรือเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค
.org 500 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.biz 500 กลุ่มธุรกิจหรือองค์กรหวังผลกำไรทุกขนาด
.info 500 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
.name 500 ธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป
.cc 1,500 ธุรกิจทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว
.mobi 1,500 สำหรับแสดงบนมือถือ
.asia 1,500 ธุรกิจที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย, ออสเตรเลีย, หรือแปซิฟิก)
.travel 5,000 เว็บไซต์ในกลุ่มการท่องเที่ยว (ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว)
.bike 2,500 เกี่ยวกับจักรยาน
.tv 2,500 กลุ่มสื่อทีวีและสื่อแนวใหม่
นามสกุล ราคาต่อปี
(บาท)
รายละเอียด
.co.th 1,000 บริษัทนิติบุคคลในประเทศไทย (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.in.th 1,000 หน่วยงานทุกประเภทและบุคคลทั่วไป (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.or.th 1,000 องค์กรที่่ไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.go.th 1,000 หน่วยงานของรัฐบาลไทย (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.ac.th 1,000 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.cn, .com.cn 2,000 จีน (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.net.cn, .org.cn 2,000 จีน (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.hk 2,000 ฮ่องกง
.com.hk, .net.hk, .org.hk 2,000 ฮ่องกง(ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.in 550 อินเดีย
.co.in, .net.in, .org.in 550 อินเดีย
.la 2,500 ลาว หรือ ลอสแองเจลีส
.com.mm 5,500 พม่า (ต้องแสดงหลักฐานที่อยู่ในประเทศพม่า)
.my 3,000 มาเลเซีย (อาจใช้เอกสารประกอบ, โปรดสอบถาม)
.com.my, .net.my 2,500 มาเลเซีย (อาจใช้เอกสารประกอบ, โปรดสอบถาม)
.ph, .com.ph, .net.ph 2,500 ฟิลิปปินส์
sg, .com.sg, .net.sg 2,500 สิงคโปร์ (ต้องแสดงเอกสารประกอบ)
.tw, .com.tw 2,000 ไต้หวัน
.vn 5,500 เวียดนาม (มีเงื่อนไขในการจดทะเบียน, โปรดสอบถาม)
.com.vn, .net.vn, org.vn 4,500 เวียดนาม (มีเงื่อนไขในการจดทะเบียน, โปรดสอบถาม)
.info.vn, .name.vn, .biz.vn 4,500 เวียดนาม (มีเงื่อนไขในการจดทะเบียน, โปรดสอบถาม)
นามสกุล ราคาต่อปี
(บาท)
รายละเอียด
.co.nl new! 650 เนเธอร์แลนด์
.co.no new! 2,000 นอร์เวย์
.com.au 1,500 ออสเตรเลีย (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย / จดทะเบียนอย่างน้อย 2 ปี)
.de 2,000 เยอรมันนี (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่อยู่ในประเทศเยอรมัน)
.eu 1,000 สหภาพยุโรป (เฉพาะหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสหภาพยุโรปเท่านั้น)
.it 3,000 อิตาลี (ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป)
.me 1,500 มอนเตเนโกรหรือเว็บไซต์อธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ
.co.nz 2,000 นิวซีแลนด์
.co.uk 1,200 สหราชอาณาจักร (จดทะเบียนอย่างน้อย 2 ปี)
.us 1,000 สหรัฐอเมริกา

จดโดเมน : หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

  1. ความยาวของชื่อต้องไม่เกิน 67 ตัวอักษรสำหรับนามสกุลสากล (รวมนามสกุล) และไม่เกิน 24 ตัวอักษร สำหรับโดเมน .th
  2. ต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ [-]
  3. ชื่อโดเมนตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือ อักษรตัวเล็ก a-z ถือว่าเหมือนกัน
  4. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z, ตัวเลข 0-9 และเครื่องหมายยัติภังค์ [-] ได้เท่านั้น
  5. ไม่สามารถใช้สัญญลักษณ์พิเศษ เช่น ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ‘ ? ” [ ] { } _ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อได้
  6. ต้องไม่มีช่องว่าง
  7. ชื่อโดเมนต้องไม่ซ้ำกับโดเมนที่มีอยู่แล้ว

จดโดเมนภาษาไทย : หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนภาษาไทย

 1. ชื่อ Domain จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
 2. ชื่อ Domain จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด
 3. ชื่อ Domain จะต้องไม่เป็นชื่อต่าง ๆ ของประเทศไทย จังหวัด รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ ในประเทศ
 4. ชื่อ Domain จะต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย
 5. ชื่อ Domain จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่อ้างอิง คือ อ่านออกเสียงได้ตรงกัน และ/หรือ มีความหมายตรงกัน

เอกสารประกอบการจดทะเบียน

โดเมนเนมสากล (International Domain Name)
โดเมนเนมสากลที่ใช้นามสกุล .com, .net, .org, .biz, .info,.name, .tel, .mobi, .tv หรือนามสกุลอื่นที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย .TH ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ ประกอบการจดทะเบียน แต่ควรเลือกนามสกุลเพื่อให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ของคุณ

โดเมนเนมในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วย .TH

.CO.TH

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือใบ ทค.0401, ใบ พค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือใบ ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ชื่อโดเมนเนมต้องสอดคล้องกับชื่อบริษัท

.IN.TH

จดทะเบียนในนามองค์กร: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท,ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบ ทค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือหนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
จดทะเบียนในนามบุคคล: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

.OR.TH

หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.GO.TH

หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

.AC.TH

หนังสือจัดตั้งโรงเรียน กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

คำถามที่พบบ่อย

จะย้ายโฮสติ้งหรือโดเมนจากที่อื่นมาที่ พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ ได้มั้ย?

ทำได้ครับไม่ยุ่งยาก แต่ถ้าคุณไม่อยากปวดหัวหรือเสียเวลาทำเอง ทางเรายินดีประสานงานให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จดโดเมนกับเว็บโฮสติ้งได้พร้อมกันหรือเปล่า?

คุณสามารถสั่งซื้อพร้อมกันได้ โดยกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อของเรา ซึ่งเมื่อเราได้รับใบสั่งซื้อจากคุณ ทางเราจะทำการส่งใบเสนอราคากลับไปยังคุณ เพื่อให้คุณยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อจดโดเมนแล้วจะสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่?

โดเมนของคุณจะสามารถใช้งานได้ ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

เมื่อจดโดเมนแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่?

ไม่สามารถยกเลิกได้ ซึ่งถ้าคุณต้องการใช้ชื่ออื่น ก็จะต้องทำการจดทะเบียนใหม่ ส่วนชื่อโดเมนเก่าก็จะยังคงอยู่จนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน