เป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้ว ก็ต้องดูแลให้ดีด้วย ” เรามีทีมงานให้บริการ อัพเดตเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ เหมือนเป็นเว็บมาสเตอร์ให้กับเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณทำภารกิจได้อย่างเต็มที่ ไร้กังวล

ดูแลเว็บไซต์ : บริการนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ขาดความรู้ความชำนาญในการใช้อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง อันเนื่องมาจากภารกิจประจำวันต่างๆ
 • บริษัทหรือบุคคลที่ไม่มีนโยบายหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างพนักงานมาดูแล
 • ผู้ที่ต้องการให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว แต่ขาดบุคคลากร
 • เรามีแพ็คเกจให้คุณเลือกหลากหลายทั้งแบบ รายครั้ง รายเดือน หรือเหมาจ่ายรายปี

ดูแลเว็บไซต์ ต่อครั้ง

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่มากหรือนานๆ ครั้ง

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความและเนื้อหา โดยใช้รูปแบบหน้าเว็บที่มีอยู่
 • เปลี่ยนแปลงรูปภาพในหน้าเว็บ
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข่าวประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นต่างๆ

Note สำหรับบริการรายครั้ง

 • บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
 • เนื้อหาและรูปภาพเป็นการจัดเตรียมโดยลูกค้า
 • ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ text (*txt) เช่น MS Word (*.txt) หรือ Notepad (*txt)
 • ไฟล์รูปภาพที่ต้องการเพิ่มเติม ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ .jpg, .gif หรือ .png
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูแลเว็บไซต์ แบบรายเดือน

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีการอัพเดตข้อมูลสม่ำเสมอ

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

 • ดูแลเว็บไซต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความและเนื้อหา โดยใช้รูปแบบหน้าเว็บที่มีอยู่
 • เปลี่ยนแปลงรูปภาพในหน้าเว็บ
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข่าวประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นต่างๆ
 • ตรวจสอบลิงค์ให้ใช้งานได้ทั้งระบบ

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการรายเดือน มีดังนี้:

 • ขนาดของเว็บไซต์
 • ความซับซ้อนของโครงสร้างเว็บไซต์
 • ความถี่ในการอัพเดตข้อมูล
 • รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น เนื้อหา รูปภาพ ชาร์ต กราฟ ตาราง ฯลฯ

Note: สำหรับบริการรายเดือน

 • บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
 • เนื้อหาและรูปภาพเป็นการจัดเตรียมโดยลูกค้า
 • ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ text file เช่น MS Word (*.doc) หรือ Notepad (*txt)
 • ไฟล์รูปภาพที่ต้องการเพิ่มเติม ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ .jpg, .gif หรือ .png
 • การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า