บริษัท พิกเซล อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด คือผู้บริหารเว็บไซต์ WebmasterBangkok.com มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจ สมัครงาน กับเรา ซึ่งเป็นทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

1. SALES REPRESENTATIVE commission based + Bangkok – Singapore Holiday Trip Reward Program
2. WEB DESIGNER / WEB DEVELOPER (Freelance)

SALES REPRESENTATIVE commission based + Bangkok – Singapore Holiday Trip Reward Program

Job Description:

 • เพิ่มยอดขายสำหรับบริการ; ออกแบบเว็บไซต์, กราฟฟิกดีไซนื, web hosting, จดโดเมน, ดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ
 • ติดต่อพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนองาน

Qualification:

 • บุคคลิกดี กล้าคิด กล้าทำ มีทัศนคติที่ดีทั้งในการทำงานและในชีวิต
 • มีความกระตือรือร้อน ตั้งใจทำงาน
 • เชื้อชาติไทย
 • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและแก้ปัญหาได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและเพิ่มยอดขายได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • มีความรู้และความเข้าใจวงการไอทีและออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Web Design, Graphic Design และ Web Hosting จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจประเภท Graphic Design, Web Design และ Web Hosting จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Commission และ Reward

Reward: ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ พร้อมที่พัก สำหรับยอดขายตั้งแต่ 500,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส

บริการ ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่าต่ออายุบริการ
Web hosting 10% commission 10% commission
Web design package 15% commission
SEO package 15% commission 10% commission

WEB DESIGNER / WEB DEVELOPER (Freelance)

Job Description:

พัฒนาเว็บไซต์ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทีมงานบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานกับลูกค้าเองทั้งหมด

Qualification:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคุณมีใจรักด้านนี้ ขยันขวนขวาย หาความรู้ฝึกฝน ก็เก่งได้
 • มีความรู้ HTML, PHP, CSS, Database เป็นอย่างดี
 • สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla, Magento หรือ CMS อื่นๆ ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความรู้ ASP.NET, SEO, jQuery, Java และ Flash ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Photoshop หรือ Illustrator ได้เล็กน้อย
 • สามารถใช้ Dream Weaver ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ ทำเว็บให้ compatible ได้ในหลายๆแพลตฟอร์ม ทั้ง pc, mac, iphone, ipad
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทั้งงานประจำหรือพาร์ทไทม์ 1-2 ปี

สนใจส่ง Resume พร้อมตัวอย่างผลงาน โดยดูรายระเอียดการติดต่อได้ที่ contact us