RESPONSIVE WEB DESIGN คืออะไร ใครรู้บ้าง?

ปัจจุบัน ถ้าเราจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการงานใช้งานก็คงจะไม่พ้น แนวทางการออกแบบ RESPONSIVE WEB DESIGN บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้ว หรือใครที่กำลังสนใจวันนี้แแนนจะมาอธิบายให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ